1

ข้อใดไม่ใช่ หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค  4.0

  • เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

  • เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

  • เปลี่ยนจากการทำการเกษตร ไปเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตร

  • เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก