1

ประเทศไทยได้ถูกปลดธงเหลืองจาก สหภาพยุโรปหรือ IUU ในเรื่องใด

  • การใช้สารเคมีต้องห้าม

  • การควบคุมฝุ่น pm.2.5

  • การประมงที่ผิดกฎหมาย

  • การลดใช้ถุงพลาสติก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก