1

ภาวะเงินเฟ้อ คืออะไร

  • อัตราการเพิ่มขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  • ภาวะที่สินค้าโดยทั่วไปมีระดับราคาลดลงเรื่อยๆ

  • เกิดจากความต้องการโดยรวมมีน้อยกว่าประมาณสินค้า

  • การจากความต้องการขายสินค้ามากขึ้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก