1

ระบบสินเชื่อที่ไม่สร้างรายได้  NPL ย่อมาจากอะไร

  • Non-Performing Local

  • Non-Performing Loan

  • Non-Perform logistic

  • Non-Performing Loaning

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก