1

โครงการใดของในหลวงรัชกาลที่ 9  มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสีย

  • กังหันชัยพัฒนา

  • ฝายแม้ว

  • กังหันเพื่อแก้ปัญหาทางน้ำ

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก