1

ประเทศใดเป็นต้นแบบประเทศแรกของโลกในการให้บริการโดยสารขนส่งฟรีแก่ประชาชนทั่วประเทศ

  • ประเทศเวียดนาม

  • ประเทศจีน

  • ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ประเทศลักเซมเบิร์ก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก