1

ข้อใดคือ “ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9”

  • ระเบิดจากภายใน

  • ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์

  • ปลูกป่าในใจคน

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก