1

วันก่อตั้งอาเซียนตรงกับข้อใด

  • 9 สิงหาคม 2520

  • 8 กันยายน 2510

  • 8 สิงหาคม 2510

  • 12 สิงหาคม 2510

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก