1

โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด

  • วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์  การอ่าน   วิศวกรรมศาสตร์

  • สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์  เกษตรกรรม

  • การอ่าน  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก