1

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20”

  • ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542

  • ประเทศไทย เป็นหนึ่ง ในประเทศที่ริเริ่มก่อตั้ง

  • มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลก

  • เป็นกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารธนาคารกลางจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศ รวมกับสหภาพยุโรป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก