1

โรคในข้อใดที่ส่งผลให้กระทรวงสาธารณะสุขได้ออกประกาศ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3

  • Covid-19

  • Ebola

  • MERS – CoV

  • Avian Flu

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก