1

ข้อใดเป็นชื่อเต็มของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • Coroavirus Disease 2019

  • Coroavirus Dialysis 2019

  • Corona MERS 2019

  • Coronavirus Disease 2019

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก