1

ข้อใดไม่ใช่นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19

  • “เพิ่ม” เวลาพัก

  • “ลด” ประเมิน

  • “งด” กิจกรรมที่ไม่จำเป็น

  • “เว้น” ระยะทางสังคม

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก