1

ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

  • On-Site เรียนที่ รร ในพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้ เงื่อนไข ศบค. จังหวัด

  • On-Airอนุบาล – ม.ต้น ใช้สื่อ DLTV ม.4-6 ใช้สื่อ ของ สพฐ.

  • On-Learn เรียนเรียนรู้บนคลาวด์ จากส่วนกลางที่บ้าน

  • Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก