1

แอพพลิเคชันสำหรับให้ประชาชนเช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของการใช่บริการในสถานบริการต่างๆทั่วประเทศคือข้อใด

  • แอพพลิเคชันไทยชนะ

  • แอพพลิเคชัน zoom

  • แอพพลิเคชัน DEEP

  • แอพพลิเคชันไทยมั่นคง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก