1

แอพพลิเคชั่นสำหรับให้ประชาชนเช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของการใช่บริการในสถานบริการต่างๆทั่วประเทศคือข้อใด

  • แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

  • แอพพลิเคชั่น zoom

  • แอพพลิเคชั่น DEEP

  • แอพพลิเคชั่นไทยมั่นคง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก