1

CPTPP คืออะไร

  • ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

  • องค์การสหประชาชาติ

  • องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติ

  • ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก