1

ประเทศใด สร้าง “อุโมงค์ฆ่าเชื้อ” ที่เป็นหนึ่งในมาตรการ “อารักขาด้านสาธารณสุข” ต่อผู้นำ

  • รัสเซีย

  • สหรัฐอเมริกา

  • จีน

  • เยอรมนี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก