1

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

  • การเว้นระยะห่างทางสังคม

  • หมั่นล้างมือให้สะอาด

  • ไปพบแพทย์เมื่อพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก