1

ความเข้มข้นเจลแอลกอฮอล์ร้อยละเท่าใดจึงจะสามารถฆ่าไวรัส Covid-19 ได้

  • 40%

  • 55%

  • 68%

  • 75% ขึ้นไป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก