1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ  ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษาตามข้อใด

  • จำนวน 16 ช่อง

  • จำนวน 17 ช่อง

  • จำนวน 18 ช่อง

  • จำนวน 20 ช่อง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก