1

ข้อใดอธิบายถึง Social Distancing ได้ถูกต้องมากที่สุด

  • การสวมหน้ากากอนามัยในการเดินทาง

  • การเว้นระยะห่างทางสังคม

  • การทำอาหารรับประทานที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื่อ Covid-19

  • การยกเว้นห้ามไม่ให้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าที่มีคนจำนวนมาก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก