1

โทษของการฝ่าฝืน การห้ามออกเคหสถานหรือ เคอร์ฟิว ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คือข้อใด

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 50000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก