1

ข้อใดเป็นความหมายของ Artificial intelligence

  • ระบบการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19

  • ปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียกย่อว่า AI

  • การที่ธุรกิจหนึ่งถูกอีกธุรกิจที่เข้ามาใหม่ทำลายและเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก