1

จากสถานการณ์ Covid-19 รัฐบาลมีการ ปรับเวลาการห้ามออกเคหสถานเป็นเวลาช่วงใด ณ เดือน มิถุนายน 2563

  • 23.00 น. ถึง 03.00 น

  • 22.00 น. ถึง 06.30 น.

  • 23.00 น. ถึง 05.30 น.

  • ยกเลิกการเคอร์ฟิว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก