1
visibility

(1) เรื่องการซื้อเสียงขายเสียง /(2) จะไปโทษชาวบ้านฝ่ายเดียวคงไม่ถูกนัก /(3) ต้องโทษนักการเมืองเลวๆ บางคนด้วย /(4) ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้ยังไง

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) เรื่องการซื้อเสียงขายเสียง

  • (2) จะไปโทษชาวบ้านฝ่ายเดียวคงไม่ถูกนัก

  • (3) ต้องโทษนักการเมืองเลวๆ บางคนด้วย

  • (4) ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้ยังไง

เฉลย (4) ใช้คําไม่รัดกุม โดยใช้ภาษาพูด ควรเปลี่ยนเป็น “ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้อย่างไร”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก