1
visibility

(1) บ้านเมืองไทยเราดำรงตั้งมั่นมาช้านาน /(2) เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอันเข้มแข็ง /(3) ถึงจะมีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลสมัย /(4) ก็เป็นไปเพื่อจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) บ้านเมืองไทยเราดำรงตั้งมั่นมาช้านาน

  • (2) เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอันเข้มแข็ง

  • (3) ถึงจะมีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลสมัย

  • (4) ก็เป็นไปเพื่อจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

เฉลย (1) ใช้คําไม่รัดกุมควรเปลี่ยนเป็น “บ้านเมืองไทยเราดำรงมั่นคงมาช้านาน”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก