1
visibility

(1) ประเทศไทยสร้างป้อมหรือหอสำหรับรบขึ้นมา /(2) เพื่อให้เป็นที่มั่นต่อสู้กับข้าศึกศัตรู /(3) ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา /(4) โดยเอาอย่างมาจากป้อมปืนไฟในโปตุเกส

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) ประเทศไทยสร้างป้อมหรือหอสำหรับรบขึ้นมา

  • (2) เพื่อให้เป็นที่มั่นต่อสู้กับข้าศึกศัตรู

  • (3) ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

  • (4) โดยเอาอย่างมาจากป้อมปืนไฟในโปตุเกส

เฉลย (4) ใช้ได้ไม่รัดกุมเพราะใช้ภาษาพูด ควรเปลี่ยนเป็น “โดยเอาแบบอย่างมาจากป้อมปืนไฟในโปรตุเกส”

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก