1
visibility

(1) รูปเสมาธรรมจักรมีหน่วยราชการ 2 แห่ง /(2) ในประเทศไทยที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมาย /(3) คือ กระทรวงศึกษาธิการ /(4) พร้อมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

  • (1) รูปเสมาธรรมจักรมีหน่วยราชการ 2 แห่ง

  • (2) ในประเทศไทยที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมาย

  • (3) คือ กระทรวงศึกษาธิการ

  • (4) พร้อมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เฉลย ใช้คําไม่รัดกุมควรเปลี่ยนคำเชื่อมจาก “พร้อมกับ” เป็น “กับ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก