1
visibility

ตำรวจพูดกับวัยรุ่นว่า “คุณรู้มั้ยว่าพวกหมอเค้าเรียกวัยรุ่นนักซิ่งมอเตอร์ไซด์ว่าไง เค้าเรียกว่าผู้บริจาคอวัยวะ”

ข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

  • บอกถึงเจตคติของหมอที่มีต่อวัยรุ่นนักซิ่ง

  • ประชดประชันวัยรุ่นนักซิ่งว่าเป็นผู้มีจิตเมตตา

  • พูดถึงมุมมองของการซิ่งมอเตอร์ไซด์ในด้านบวก

  • ขู่วัยรุ่นให้นึกถึงอันตรายที่เกิดจากการซิ่งมอเตอร์ไซด์

อธิบาย ผู้พูดข้อความนี้ต้องการขู่ให้วัยรุ่นกลัวถึงอันตรายจากการซิ่งมอเตอร์ไซค์ คือเมื่อประสบอุบัติเหตุอาจ บาดเจ็บ ตาย หรือสูญเสียอวัยวะสำคัญ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก