1
visibility

“ชีวิตคนเรานั้นเปรียบได้กับการขับรถยนต์บนท้องถนน เพราะนอกจากที่เราต้องรู้จักรถยนต์คันที่เราขับเป็นอย่าง ดีแล้ว เรายังจะต้องรู้จักสภาพถนนและรู้จักรถยนต์คันอื่นๆ ที่แล่นอยู่บนท้องถนนเดียวกับเราอีกด้วย และเรายัง จะต้องรู้จักคนเดินถนน สภาพดินฟ้าอากาศในขณะขับขี่ นั้นแหละจึงจะเรียกว่าเข้าใจชีวติเป็นอย่างดี”

ข้อความ ข้างต้นนี้ ควรจะใช้ประกอบการพูดในหัวข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  • รู้จักชีวิต

  • ชีวิตที่มีประโยชน์

  • มุมมองของชีวิต

  • คุณค่าชีวิต

เฉลย  ตัวเลือก รู้จักชีวิต  เพราะเนื้อหาทั้งหมดสอนให้คนรู้จักและเข้าใจชีวิต

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก