1
visibility

รัฐบาลพยายามที่จะให้ประชาชนเรียนรู้และใช้ภาษาไทย______ให้สํานึกว่าภาษาไทยคือ ภาษาประจำชาติ_____ พลเมืองไทยทุกคนจะต้องใช้ให้ถูกต้อง_____ทัดเทียมกัน

  • และ – ซึ่ง – โดย

  • ที่ – อัน – และ

  • โดย – ที่ – และ

  • ซึ่ง – และ – โดย

เฉลย โดย – ที่ – และ 

อธิบาย รัฐบาลพยายามที่จะให้ประชาชนเรียนรู้และใช้ภาษาไทย (โดย) ให้สำนึกวา่ภาษาไทย คือ ภาษาประจำ ชาติ (ที่) พลเมืองไทยทุกคนจะต้องใช้ให้ถูกต้อง (และ) ทัดเทียมกัน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก