1
visibility

ฉันอยากจะเลือกเขาเป็นหัวหนา้เหมือนกัน  แต่ได้ยินมาว่าเขาเป็นคนโกงมิหนำซ้ำยังเคยเป็นนักเลงฆ่าคนมาก  ฉันเลย รู้สึกเหมือน____อย่างนั้นแหละ

  • น้ำท่วมปาก

  • กินน้ำเห็นปลิง

  • กินข้าวต้มกระโจงกลาง

  • รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรำคาญ

เฉลย กินน้ำเห็นปลิง

อธิบาย ฉันอยากจะเลือกเขาเป็นหัวหน้าเหมือนกัน  แต่ได้ยินมาว่าเขาเป็นคนโกงมิหนำซ้ำยังเคยเป็นนักเลงฆ่าคน มาก  ฉันเลยรู้สึกเหมือน  (กินน้ำเห็นปลิง)  อย่างนั้นแหละ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก