1
visibility

โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำจังหวัด  เป็นโครงการ____ให้ประชาชนตระหนัก____ความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์

  •  เพื่อ – ต่อ

  • สำหรับ – ถึง

  • ที่ – ต่อ 

  • ที่ –  ถึง

เฉลย  ที่ -  ถึง 

อธิบาย โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำจังหวัด เป็นโครงการ (ที่) ให้ประชาชนตระหนัก (ถึง) ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก