1
visibility

ที่นั่ง______อันนี้ออกแบบได้อย่าง______

  • อัฒจันทร์ – มหัศจรรย์

  • อัฒจันทน์ – มหัศจรรย์

  • อัศจรรย์ – มหัศจันทร์

  • อรรศจันทน์ – มหัศจันทน์

เฉลย อัฒจันทร์ – มหัศจรรย์ 

อธิบาย ที่นั่ง (อัฒจันทร์) อันนี้ออกแบบได้อย่าง (มหัศจรรย์)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก