1
visibility

งาน________พระพุทธบาทประจาํปีนั้น มีราวเดือนสาม ขึ้นค่ำไปแรมค่ำ

  • นมัสการ

  • เชิญ

  • บูชา

  • อาราธนา

เฉลย นมัสการ 

อธิบาย งาน (นมัสการ) พระพุทธบาทประจำปีนั้น มีราวเดือนสาม ขึ้นค่ำไปแรมค่ำ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก