1
visibility

การนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ในวัดนั้น ๆ แล้วแจ้งให้ท่านทราบถึงจำนวนพระสงฆ์ที่จะ_______มาในพิธี

  • อาราธนา

  • นมัสการ

  • เชิญ

  • คารวะ

เฉลย นมัสการ  

อธิบาย การนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ในวัดนั้น ๆ แล้วแจ้งให้ท่านทราบถึงจำนวนพระสงฆ์ที่จะ (นมัสการ) มาในพิธี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก