1
visibility

โรงงานนี้ตั้งเครื่อง_______ไม่ถูกทิศทาง  ช่างจึงทำงานไม่_____

  • เจียระไน – สะดวก

  • เจียระนัย – สะดวก

  • เจียรนัย – สะดวก

  • เจียรนัย – สดวก

เฉลย เจียระไน – สะดวก

อธิบาย โรงงานนี้ตั้งเครื่อง (เจียระไน) ไม่ถูกทิศทาง ช่างจึงทำงานไม่ (สะดวก)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก