1
visibility

การพิจารณาคนเข้าทำงานจำต้องมี_____และจะต้องอาศัย______ด้วย จึงจะปกครองตนได้ดี

  • หลักการ – หลักเกณฑ์ 

  • หลักเกณฑ์ – หลักการ

  • หลักเกณฑ์ – หลักธรรม

  • หลักการ – หลักธรรม

เฉลย หลักเกณฑ์ – หลักธรรม  

อธิบาย การพิจารณาคนเข้าทำงานจำต้องมี (หลักเกณฑ์) และจะต้องอาศัย (หลักธรรม) ด้วยจึงจะปกครองตนได้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก