1
visibility

เด็กหญิงเล็ก ๆ หน้าตา_____เดิน____ตามพี่ชายซึ่งเดินอย่าง______เข้าไปหาชายชราท่าทาง_____

  • กระจุ๋มกระจิ๋ม – สะลึมสะลือ – กระฉับกระเฉง – กระวีกระวาด

  • สะลึมสะลือ – กระจุ๋มกระจิ๋ม –  กระวีกระวาด – กระฉับกระเฉง

  • กระจุ๋มกระจิ๋ม – กระวีกระวาด – กระฉับกระเฉง – สะลึมสะลือ

  • สะลึมสะลือ – กระวีกระวาด – กระฉับกระเฉง – กระจุ๋มกระจิ๋ม

เฉลย กระจุ๋มกระจิ๋ม – กระวีกระวาด – กระฉับกระเฉง – สะลึมสะลือ 

อธิบาย เด็กหญิงเล็ก ๆ หน้าตา (กระจุ๋มกระจิ๋ม) เดิน (กระวีกระวาด) ตามพี่ชายซึ่งเดินอย่าง (กระฉับกระเฉง) เข้าไปหาชายชราทา่ทาง (สะลึมสะลือ)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก