1
visibility

รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาตามข้อใด ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี

  • อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้า เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบ 16

  • การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 ปี

  • จนระยะเวลาที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ

เฉลย การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี

มาตรา 10 วรรค 1  ระบุว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก