1
visibility

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันของไทยมีจำนวนกี่ยุทธศาสตร์

  • 4 ยุทธศาสตร์

  • 5 ยุทธศาสตร์

  • 6 ยุทธศาสตร์

  • 8 ยุทธศาสตร์

เฉลย 6 ยุทธศาสตร์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก