1

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ให้หน่วยงานใด จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • มหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียน

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก