1

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร

  • อย่างน้อยปีละครั้ง

  • อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  • อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

  • อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก