1

ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • นายกรัฐมนตรี

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • เลขาธิการสภาการศึกษา

  •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก