1

ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • จัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดจรรยาบรรณของผู้ที่ดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก