1

ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • จัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดจรรยาบรรณของผู้ที่ดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก