1

ใครทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • นายกรัฐมนตรี

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • เลขาธิการสภาการศึกษา

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก