1

การกู้ยืม กยศ. ปัญหาปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือข้อใด

  • นำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในทางที่ผิด

  • ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

  • เกิดปัญหาหนี้เสียเนื่องจากเก็บหนี้ไม่ได้

  • เงินที่ให้กู้ยืมไม่เพียงพอให้ยืมอีกต่อไป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก