1

แผนการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด

  • 5 ปี (พ.ศ.2560-2565)

  • 10 ปี (พ.ศ.2561-2571)

  • 15 ปี (พ.ศ.2560-2575)

  • 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก