1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาตามข้อใด

  • พ.ศ. 2560-2563

  • พ.ศ. 2560-2564

  • พ.ศ. 2560-2565

  • พ.ศ. 2560-2575

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก