1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาตามข้อใด

  • พ.ศ. 2560-2563

  • พ.ศ. 2560-2564

  • พ.ศ. 2560-2565

  • พ.ศ. 2560-2575

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก