1

โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด

  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์ การอ่าน วิศวกรรมศาสตร์

  • สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม

  • การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก